Vad vi gör

Vi erbjuder ett brett utbud av omfattande kundcentrerad service.

IT Bemanning och Permanent placering

Vi erbjuder utmärkt kompetens över industrier, sektorer och geografiska områden som täcker hela spektrumet av ditt företags modeller från strategi till förverkligande.

Vår affärsmodell är klient specifik och uppfyller varierande branschsegment.

Tjänster

Lösningar

I en modern värld har efterfrågan för mer flexibilitet, snabbare resultat och kundvärde blivigt en större utmaning. För att möjliggöra detta erbjuder vi våra tjänster med rätt kombination av kompetens, allra senaste teknologin och kapacitet för att uppfylla kortsiktiga och långsiktiga mål.

Vårt företag är fokuserat på att leverera effektiva lösningar i strategier, rörlighet, problemlösning, innovation och att fungera snabbare och smartare ien komplex företagsmiljö av olika industrier.

Vilka vi är

Vår vision

Att vara en ledande och global konsultfirma som erbjuder enastående kundupplevelse samtidigt som vi arbetar mot att skapa en bättre framtid tillsammans.

Vår bakrund

ITIVE grundades år 2019 av en grupp erfarna IT yrkesverksamma och HR verksamma.
Vårt huvudkontor är baserat i Stockholm, Sverige.

Våra värderingar

Kundfocucerad
Vi arbetar systematiskt runt kunden, från att förstå behoven bakom en specifik förfrågan för att fastslå att det är implementerat och levererat i tid
Personcentrerad
Vi förstår att vår styrka och vårt konkurrenskraftiga övertag alltid är gentemot människor
Ledarskap
Vi tror på att skapa ett förstklassigt ledarskap i varje aspekt av vårverksamhet och teamet på varje nivå; på det sätt vi utför, levererar och samarbetar med våra kunder
Integritet
Vi är engagerade till den högsta standard av etik och integritet. Vi gördet som är rätt och inte vad som är lätt
Utförande
Vi utmanar oss själva till att leverera kvalitet och konsekvent servicetill våra klienter
Fart och rörlighet
Operativ rörlighet är vår konkurrensfördel. Rörlighet för att svara på ändringar, driva produktivitet och fokusera för att få saker gjorda

Vårt Team

Våra teammedlemmar är lokaliserade världen över. Vi medför varje individuell styrka tillsammans för att forma ett kraftfullt team inom vår organisation.

Företag

Vi inser att vår framgång är resultatet av engagemang och med hög kompetens av många olika individer.

Vi inspirerar människor att göra sitt bästa genom att erbjuda möjligheter för personalutveckling och möjliggöra dem för att förstå/förverkliga deras fulla potential.

Kultur

En varierande arbetskraft är nyckeln för vår framgång.

Vi litar, delar och är hängivna att hjälpa varandra för att fullgöra varje individs potential.

Arbeta hos oss

Rita ditt eget äventyr

Vi erbjuder den mest innovativa och utmanande miljön där du kan lära, växa och frodas och möta efterfrågan av personlig och professionella behov av varje individ.

Vi bryr oss alltid och sätter individen först; utan dem; finns ingenorganisation.

Vad vi söker

Vi letar efter experter som är fulla av stor energi, idéer, roligt och förvandlas till verklighet för individuell och Itive familj tillväxt.

Tror du du har vad som krävs?
Ansök idag!
careers@itive.se